Zajęcia piątkowe odbędą się we wtorek

Stylizowane logo WZ

Zgodnie z §1 ust. 4 pkt 2 Zarządzenia nr 32/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2022/2023 par. 4. pkt 2: "W semestrze letnim: 06.06.2023 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek."