Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską.

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają serdecznie do udziału w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.

Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim,
których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2019 i 2020.

Zgłaszane mogą być wyłącznie prace magisterskie z zakresu
problematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych z
następujących dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia
społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji
społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o
zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące
nagrody:
·      I miejsce - 3 000 zł
·      II miejsce - 2 000 zł
·      III miejsce - 1 000 zł.

Prace należy nadsyłać w terminie do  21 czerwca 2021 roku

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.irwirpan.waw.pl/778/633/konkurs-na-prace-magisterska-2021.

W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu mailowego
konkurs.mgr@irwirpan.waw.pl.