Odwołane zajęcia u Katarzyna Tomiczak w dniu 13.05

Stylizowane logo WZ

Termin odrobienia tych zajęć zostanie ustalony ze studentami na pierwszych zajęciach 15.04.2023 r.