Odwołane zajęcia u dr hab. Sidor-Rządkowskiej w terminie 30.03- 15.04

Stylizowane logo WZ

Profesjonalna komunikacja interpersonalna, Zarządzanie talentami, Zarządzanie kapitałem
ludzkim