dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW

Stylizowane logo WZ

Prodziekan ds. studiów

Z powodu uroczystości inaugurujących nowy rok akademicki zostają zmienione terminy dyżurów Prodziekan Katarzyny Rostek w dniach:

3 października (wtorek) na godz. 14-15:30

6 października (piątek) na godz. 16:30-18:00