dr hab. inż. Marek Kisilowski

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wykład z przedmiotu Prawne podstawy działalności gospodarczej w poniedziałek (5.10.2020, Zarządzanie, II stopień) nie odbędzie się. Zajęcia odrobione zostaną w terminie uzgodnionym z prowadzącym.