dr inż. Artura Gąsiorkiewicz ma zwolnienie lekarskie do 23.04

Stylizowane logo WZ

Wszystkie grupy zostały poinformowane