Opłaty

studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie" - 2600 zł semestr

studia niestacjonarne I stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2800 zł semestr

studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 2800 zł semestr

studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie" - 2600 zł semestr

studia niestacjonarne II stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2800 zł semestr

studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 2800 zł semestr

Opłatę semestralną można rozłożyć na dwie raty. Podanie:

Dla studentów kierunku Zarządzania: TUTAJ

Dla studentów kierunków Inżynieria Zarządzania i Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej: TUTAJ

Udokumentowane podania należy składać do 5 marca w pok. 5