Opłaty

Decyzje w sprawie wysokości opłat

Terminy naliczania opłat

studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie" - 2700 zł semestr 

studia niestacjonarne I stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2800 zł semestr

studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 2800 zł semestr

studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie" - 2700 zł semestr

studia niestacjonarne II stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2800 zł semestr

studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 2800 zł semestr

Opłatę semestralną można rozłożyć na dwie raty. Podanie:

Dla studentów kierunku Zarządzanie: TUTAJ

Dla studentów kierunków Inżynieria Zarządzania: TUTAJ

Udokumentowane podania należy wysyłać na adres: student.wz@pw.edu.pl

Termin składania podań upływa 01 marca 2022 roku.