Opłaty

studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie" - 2400 zł semestr

studia niestacjonarne I stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2600 zł semestr

studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie" - 2400 zł semestr

studia niestacjonarne II stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2600 zł semestr

Opłatę semestralną można rozłożyć na dwie raty. Podanie dostępne jest tutaj

Udokumentowane podania należy składać do 10 października w pok. 5