Opłaty

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zgodnie z Decyzją Rektora nr 207/2020, zmianie ulega wysokość opłat za poszczególne kierunki studiów:

- Zarządzanie: 2295zł/semestr

- Inżynieria Zarządzania: 2380zł/semestr

- Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej: 2380zł/semestr.

Pełne kwoty za poszczególne kierunki:

studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie" - 2700 zł semestr 

studia niestacjonarne I stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2800 zł semestr

studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 2800 zł semestr

studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie" - 2700 zł semestr

studia niestacjonarne II stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2800 zł semestr

studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 2800 zł semestr

Opłatę semestralną można rozłożyć na dwie raty. Podanie:

Dla studentów kierunku Zarządzania: TUTAJ

Dla studentów kierunków Inżynieria Zarządzania i Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej: TUTAJ

Udokumentowane podania należy wysyłać do 1 marca 2021 r. na adres: student.wz@pw.edu.pl

Opłaty za niektóre kierunki studiów uległy zmianie zgodnie z decyzją Rektora PW: https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/4200cb40734978d1294259f236fb1ef4.pdf