Opłaty

Decyzje w sprawie wysokości opłat
Terminy naliczania opłat

zasady pobierania opłat (pdf, 65,88 kB)

Opłaty za studia niestacjonarne - dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024:
studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie" - 3500 zł semestr 
studia niestacjonarne I stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 3100 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie" - 3500 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 3100 zł semestr

Opłaty za studia niestacjonarne - dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023:

studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie" - 3100 zł semestr 
studia niestacjonarne I stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 3100 zł semestr
studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 3400 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie" - 3100 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 3100 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 3400 zł semestr

Opłaty za studia niestacjonarne - dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/22 i wcześniej :
studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie" - 2700 zł semestr 
studia niestacjonarne I stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2800 zł semestr
studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 2800 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie" - 2700 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2800 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 2800 zł semestr

Opłatę semestralną można rozłożyć na dwie równe raty z terminem płatności:

1 rata - 14.03

2 rata - 14.05

Podania należy składać przez systemu usos/ e-Podania/ Podanie dotyczące opłat za studia.

Termin składania podań  - 28 luty 2024