Proces dyplomowania po roku akademickim 2015/2016 (nowa siatka)

Ze względu na aktualnie obowiązujące procedury i wewnętrzne akty prawne PW, od roku akademickiego 2017/18, w odniesieniu do wszystkich dyplomantów (bez względu na rok rozpoczęcia studiów) obowiązują zasady i formularze zawarte w poniższym Regulaminie projektowania dyplomowego. Wszystkie bronione prace dyplomowe muszą zostać wprowadzone do modułu APD (Archiwum Prac Dyplomowych).

Każdy Student jest zobligowany do zapoznania się z procedurą zdalnego egzaminu dyplomowego.

Regulamin projektowania dyplomowego

Formularze

Zagadnienia egzaminacyjne

Archiwum Prac Dyplomowych - Moduł APD 

Instrukcje współpracy z systemem APD (opracowanie: Centrum Informatyzacji PW)

Szablon prezentacji Politechniki Warszawskiej obowiązujący na egzaminie dyplomowym.

Pełnomocnicy związani z procesem dyplomowania