Kolejna edycja mpiBIM już wkrótce

Kolejna edycja mpiBIM już wkrótce

Udział w świetnym projekcie za 6 ECTS - zaciekawieni? Czytajcie dalej.

W semestrze zimowym 2017/2018 odbyła się pierwsza edycja przedmiotu "Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM- mpiBIM". Studenci z pięciu Wydziałów utworzyli trzy wielobranżowe zespoły, których zadaniem było przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego.
Narzędziem pracy był cyfrowy model BIM, który zawierał informacje na temat wszystkich elementów projektu. Zasadniczym celem zajęć było rozwijanie
umiejętności współpracy i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym. Wodróżnieniu od “tradycyjnego” projektowania, gdzie każda branża działa oddzielnie
i jedynie korzysta z rozwiązań już wypracowanych przez poprzedników, od początku wszyscy studenci aktywnie uczestniczyli w powstawaniu projektu.

Uwaga! Studenci za udział w projekcie otrzymują 6 ECTS.

Studentów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: dr Małgorzatą Waszkiewicz,
malgorzata.waszkiewicz@pw.edu.pl

więcej informacji o projekcie: https://mpi.bim.pw.edu.pl/