Staż w PAIH 11-12 października 2018

Staż w PAIH 11-12 października 2018

W dniach 11-12 października 2018 r. planowany jest staż w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Głównym celem stażu jest przekazanie uczestnikom standardów PAIH S.A. w zakresie obsługi inwestorów, budowy oferty inwestycyjnej,  promocji inwestycji,  podnoszenia atrakcyjności miejsca itp.,  a także informacji dot. nowych specjalizacji Agencji związanych z internacjonalizacją polskich przedsiębiorstw. Szczegółowy program stażu zostanie przesłany uczestnikom stażu 3 października br.

Realizowane w PAIH staże trwają dwa dni i  są nieodpłatne. Agencja nie ponosi kosztów delegacji (transportu i noclegu).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w stażu. Zgłoszenia proszę przesyłać na mój adres e-mail: marzanna.pochodyla@paih.gov.pl do 1 października 2018 r. (proszę podać: imię , nazwisko, instytucję, którą Państwo reprezentują oraz tel. i e-mail).