Towarzystwa naukowe

Logo_PTZP

Seminarium "Modelowanie inżynierskie i biznesowe" - współorganizowane przez Centrum Informatyzacji PW i Centrum Studiów Zaawansowanych PW (patronat Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją - Oddział Warszawski). Pracownicy Wydziału Zarządzania PW aktywnie uczestniczą w pracach PTZP, na przykład brali udział w opracowaniu zbioru podręczników dla kierunku Zarządzanie i inżyniera produkcji pod redakcją prof. Ryszarda Knosali. 

Więcej...

Koło Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa przy Politechnice Warszawskiej jest zlokalizowane na Wydziale Zarządzania PW.

TNOiK jest apolitycznym stowarzyszeniem o charakterze non-profit, zajmującym się przede wszystkim upowszechnianiem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu. Zostało założone przez profesora Politechniki Warszawskiej Karola Adamieckiego, jednego z „ojców” w skali światowej nauk o zarządzaniu (w roku 2016 obchodzono 150. rocznicę urodzin Profesora oraz 120-lecie nauk o zarządzaniu na ziemiach polskich).

Więcej ...

tnoik_logo