Dr Dariusz Siudak pierwszym laureatem nagrody „Wykład im. Marka Siudaka”

Dr Siudak laureatem nagrody „Wykład im. M.Siudaka”

fot. ŁP

17 maja br. w Sali Senatu PW odbyła się pierwsza w historii uroczystość wręczenia nagrody „Wykład im. Marka Siudaka”. Wyróżnienie to, uhonorowujące wkład dra Siudaka w naukę i społeczność Politechniki, przypadło dr. Dariuszowi Siudakowi - adiunktowi na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, a prywatnie synowi patrona.

Przedwcześnie zmarły w 2000 r., dr Marek Siudak był bardzo inspirującą postacią. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) trafił na Politechnikę w roku 1974, gdzie od razu dał się poznać jako naukowiec o doskonałych umiejętnościach analitycznych, przy okazji stając się z miejsca animatorem społeczności Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych. Od 1981 r. aż do swojej śmierci pełnił funkcje kierownicze. Przez pracowników został zapamiętany jako tytan pracy, wymagający, ale sprawiedliwy lider, zaś po pracy – jako dusza towarzystwa.

Nagroda im. M. Siudaka 01

Uroczystość rozpoczął Dziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW. Przedstawiwszy kulisy ustanowienia nagrody, przekazał głos dr hab. inż. Lechowi Gąsiorkiewiczowi, prof. PW.

Prof. Gąsiorkiewicz przedstawił sylwetkę dra Siudaka – osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, a także przełomowe momenty w karierze menedżerskiej. Podkreślone zostało wizjonerstwo byłego dyrektora IOSP oraz niezwykła ponadczasowość jego twórczości. Wystarczy nadmienić, że jego książka „Badania operacyjne” wkrótce doczeka się 7. wydania – pomimo upływu dwóch dekad, materiał ten jest wciąż niezwykle popularny wśród studentów.

Nagroda im. M. Siudaka 02

Po części biograficznej nadszedł moment bardzo sentymentalny – wspomnienia współpracowników, kolegów i podopiecznych dra Siudaka. Głos zabrali m.in.:

  • prof. Michał Trocki, obecnie kierownik Katedry Zarządzania Projektami SGH (w przeszłości zastępca dyrektora Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych, którym kierował dr Marek Siudak)
  • prof. Stanisław Kasiewicz, obecnie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (w czasie studiów mieszkał w akademiku razem z M. Siudakiem)
  • dr Bogdan Wyżnikiewicz, w latach 1991–1992 prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, następnie prezes zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (studiował w jednej grupie studenckiej z M. Siudakiem)
  • dr Zbigniew Nita, były prezes Bumar, b. zastępca dyrektora Instytutu Mechaniki PW (współpracownik M. Siudaka na forum Politechniki)
  • Dariusz Adamowski, dyrektor Działu Informatyki i Bezpieczeństwa w MPO w Warszawie, dawniej Dyrektor IT Kredyt Banku (był studentem M.Siudaka)
  • Elżbieta Nowakowska, sekretarz Katedry Zarządzania Projektami SGH (w przeszłości kierownik sekretariatu IOSP PW).

Wszyscy mówcy niezwykle ciepło wspominali postać dra Siudaka. Należy jednak podkreślić, że próżno było szukać wśród nich pustej hagiografii – były dyrektor IOSP był po prostu unikatową osobowością.

Nagroda im. M. Siudaka 03

Wspomnienie Marka Siudaka nie byłoby kompletne bez uhonorowania jego zainteresowań naukowych. W tym momencie głos oddano laureatowi – dr. Dariuszowi Siudakowi – który wygłosił wykład pt. „Wpływ usieciowienia na wartość przedsiębiorstwa. Ujęcie dynamiczne”. Prezentacja spotkała się z uznaniem słuchaczy, czego dowodem były liczne komentarze i polemiki z prelegentem.

Nagroda im. M. Siudaka 04

Na zakończenie uroczystości dr Dariusz Siudak otrzymał pamiątkowy medal z rąk Prorektora ds. Studenckich, dr hab. inż. Janusza Walo, prof. PW i dyplom, który w imieniu kapituły nagrody wręczył dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW. Ku pamięci, znakomici słuchacze wykładu pozostawili wpisy w ozdobnym folio, wręczonym na koniec dr. Siudakowi.

Nagroda im. M. Siudaka 05

Pełna galeria zdjęć dostępna na Facebooku.

Fotografie i tekst: Łukasz Pojezierski