Pożegnanie Prof. Ireny Hejduk

Pożegnanie Prof. Ireny Hejduk

Żegnamy Prof. Irenę Hejduk, która przez wiele lat pracowała na Wydziale Inżynierii Produkcji a następnie Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania wraz z pracownikami i studentami oddają cześć jej pamięci.

Irena Krystyna Hejduk

Profesor nauk ekonomicznych od 1993 roku; specjalista w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw oraz zarządzania. Zainteresowania naukowe: systemy zarządzania, w tym: systemów zarządzania wiedzą, zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, organizacją wirtualną, zarządzania zaufaniem, zarządzania technologiami w tym zwłaszcza wpływem nowych technologii na współczesne modele biznesu, tworzeniem się nowych paradygmatów zarządzania oraz wdrażaniem koncepcji „sustainability” w polskich przedsiębiorstwach.Była autorką wielu koncepcji i projektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, systemów monitoringu i kontrolingu oraz strategii i programów naprawczych. Zajmowała się projektowaniem systemów zarządzania oraz opracowywała koncepcje i realizację analiz strategicznych oraz restrukturyzacji (m.in. przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-naukowego oraz hutnictwa i przedsiębiorstw z innych branż). Kierowała także projektami europejskimi. Pracowała jako doradca wielu polskich i zagranicznych firm. Autorka bądź współautorka ponad 40 książek oraz ponad 350 innych publikacji. Wypromowała 18 doktorów i ponad stu absolwentów studiów.

Za swoją działalność naukową odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zdobyła liczne nagrody, w tym dwie Ministra Nauki i kilkanaście nagród rektorów uczelni, w których pracowała.

Przez wiele lat pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji, a następnie Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

 

Ostatnio zatrudniona w: Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych jako kierownik Zakładu e-Biznesu w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, poprzednio wieloletni kierownik Katedry Systemów Zarządzania w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Udział w krajowych i zagranicznych organizacjach naukowych i akademickich:

  • Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN – członek
  • Europejska Akademia Nauki, Sztuki i Humanistyki – członek korespondent
  • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania – członek
  • Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowego Opakowań - przewodniczący  Rady Naukowej
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – członek
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Twórcom – prezes
  • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw – komitet redakcyjny
  • Stowarzyszenie Verband der Hochschulelehrer für BWL w Niemczech - członek
  • Komitet BIAC przy OECD we Francji - sekretarz
Prof. Hejduk - klepsydra