Pożegnanie Prof. Wiesława Grudzewskiego

Pożegnanie Prof. Wiesława Grudzewskiego

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Naszego Kolegę, Prof. Wiesława Grudzewskiego, nauczyciela akademickiego licznych roczników studentów, mentora wielu pracowników naukowych.

Profesor Wiesław Maria Grudzewski (ur. 13.02.1933 w Przemyślu, zmarł 30.01.2018) - polski naukowiec, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, były redaktor naczelny miesięcznika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”.

W 1956 otrzymał tytuł magistra ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, w roku 1960 uzyskał dyplom inżyniera chemii w zakresie przetwórstwa węgla brunatnego i kamiennego Politechniki Wrocławskiej, a w 1964 otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu.

W 1976 Rada Państwa nadała W. Grudzewskiemu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych, a w 1986 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Pełnił szereg ważnych funkcji akademickich. W roku 1972 został powołany na stanowisko dziekana Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1980 - 1990 zajmował stanowisko profesora w Zakładzie Nauk Zarządzania PAN. Od 1997 sprawował stanowisko profesora i kierownika Katedry Systemów Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, rok później objął stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Warszawskiej, z którą był związany ponad 10 lat (1995- 2006).

W 1986 Profesor został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Urzędzie Postępu Naukowo – Technicznego i Wdrożeń. W latach 1990-1996 był dyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.

W kręgu zainteresowań naukowych Wiesława Grudzewskiego znalazły się m.in.: modelowanie z zakresu badań operacyjnych, problematyka organizacji wirtualnych i ich implementacja w polskiej gospodarce, zarządzanie wiedzą, zarządzanie technologiami, zagadnienia e-learningu.