Relacja z gali wręczenia akredytacji "Studia z przyszłością"

Relacja z gali wręczenia akredytacji "Studia z przyszłością"

fot. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Nowatorskie programy studiów Wydziału Zarządzania nieustannie zdobywają uznanie naukowców i dydaktyków. 2018 jest kolejnym rokiem, w którym crème de la crème polskiej nauki nadał nam prestiżowy tytuł "Studiów z przyszłością".

9 kwietnia 2018 r. w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie odbyła się gala podsumowująca III edycję Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest kierunkom i koncepcjom studiów najbardziej nowoczesnych, zorientowanych na przyszłe potrzeby rynku pracy, wyposażających młode osoby w zestaw bezkonkurencyjnych narzędzi i umiejętności. Na widowni zasiedli rektorzy, dziekani i naukowcy najlepszych ośrodków akademickich w kraju.

Jury programu akredytacji ocenia, czy zgłaszane programy spełniają następujące kryteria:

  • wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i  wysoką jakością realizowanego programu studiów,
  • jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
  • jest prowadzony w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u studentów umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców,
  • wykorzystuje w toku realizacji programu kształcenia nowoczesne, innowacyjne metody dydaktyczne oraz unikatowe metody ewaluacji efektów kształcenia,
  • zapewnia studentom możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy,
  • wpisuje się w przyjętą przez uczelnię misję i strategię rozwoju.
Studia z przyszłością 2018 - 01

Wśród ekspertów rozpatrujących wnioski konkursowe znajdują się fachowcy ds. kształcenia, pracujący m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

- Laureaci naszego Programu zasługują na najwyższy szacunek jako menedżerowie najlepszych w Polsce kierunków studiów. Jako liderzy nowoczesnej edukacji akademickiej na światowym poziomie. Edukacji, która może być wzorem do naśladowania dla innych – argumentował Zygmunt Słabowski, przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

W przypadku Wydziału Zarządzania PW to kolejny rok, w którym wyróżnienie trafiło do Gmachu Nowego Technologicznego. Ubiegłoroczna edycja "Studiów z przyszłością" zakończyła się przyznaniem lauru Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji na obu stopniach. Teraz, do grona akredytowanych przez FREiSW programów dołączyły studia licencjackie na kierunku Zarządzanie.

Studia z przyszłością 2018 - 02

Certyfikat z rąk prof. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Grażyny Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, odebrał Dziekan Wydziału Zarządzania PW, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW.

Otrzymane wyróżnienie dodatkowo motywuje Nas do wspólnej pracy nad "dostrajaniem" programów nauczania do bezwzględnie zmiennych realiów gospodarczych. Gratulujemy Pracownikom, Studentom i Doktorantom WZ wspólnej pracy!

Pełna galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest pod tym odnośnikiem.

fot. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego