Rozmowa z George Stuart Nezlek profesorem wizytującym PW

Rozmowa z George Stuart Nezlek profesorem wizytującym PW

Zachęcać do przekraczania własnych granic

"Jeśli ludzie nie próbują przekraczać granic własnych możliwości, nie dowiedzą się, jakie te możliwości są" - mówi George Stuart Nezlek, profesor wizytujący w Politechnice Warszawskiej.

Profesor George Stuart Nezlek ukończył studia MBA z Informatycznych Systemów Zarządzania na Uniwersytecie DePaul w Chicago. Doktorat (Doctor of Philosophy) obroniony na Uniwersytecie Wisconsin-Milwaukee dotyczył architektury komputerowych obliczeń rozproszonych - podejścia opartego na wiedzy (Architectures for Cooperative Computing: a Knowledge-Based Approach). Więcej...