Wydział Zarządzania PW i Polfa S.A. podpisały list intencyjny o współpracy

Wydział Zarządzania PW i Polfa S.A. podpisały list intencyjny

7 lutego 2018 roku w Warszawie, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S. A.  podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarach naukowym i badawczo – rozwojowym. 

Podpisanie porozumienia nastąpiło na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Sygnatariuszami listu intencyjnego byli prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania oraz Jarosław Król, Prezes Zarządu firmy Polfa S.A.

Współpraca z  firmą Polfa dotyczyć ma m. in. : prowadzenia wspólnych projektów, organizowania szkoleń dla pracowników Polfy Tarchomin S.A., prowadzenia praktyk studenckich,  organizowania staży.