Wydział Zarządzania na konferencji rocznicowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Wydział Zarządzania na konferencji rocznicowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

fot. mgr inż. Justyna Smagowicz

W dniu 27 września Rządowe Centrum Bezpieczeństwa świętowało 10-lecie powołania. Z tej okazji zorganizowano konferencję zawodowo-naukową z udziałem przedstawicieli Premiera, różnych agend rządowych oraz Kwatery Głównej NATO i OECD.

Na konferencję zorganizowaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w 10-lecie powołania zaproszeni zostali przedstawiciele Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, który od ośmiu lat ściśle współpracuje z RCB, w tym współopracował sfinansowaną przez NCBiR „Krajową metodykę oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa”.

Konferencja składała się z 3 tematycznych sesji, z których dwie poprowadzili dziekan WZ Janusz Zawiła-Niedźwiecki oraz pracownik WZ (a także RCB) dr inż. Witold Skomra. Obaj też wygłosili w pierwszej sesji referaty nt. „Ocena ryzyka w bezpieczeństwie w obszarze publicznym” (oparty na monografii habilitacyjnej W. Skomry) oraz „Postępowanie z ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym”.

Z kolei w drugiej sesji kolejni pracownicy WZ dr hab. inż. Anna Kosieradzka oraz Justyna Smagowicz przedstawiły referat „Model dojrzałości jednostek administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego”.

Dziekan na konferencji RCB 01
Dziekan na konferencji RCB 02
Dziekan na konferencji RCB 03

Źródło: Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Fotografie: mgr inż. Justyna Smagowicz