Wystawa prac finałowych mpiBIM

Wystawa prac finałowych mpiBIM

fot. ŁP

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM to przedsięwzięcie, którego na PW jeszcze nie było, a które zakończyło się pełnym sukcesem. Dzięki mecenatowi firmy Europtima sp. z o.o. odwiedzający nasz Gmach mogą obejrzeć wystawę podsumowującą projekt.

Celem zajęć było rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym oraz przygotowanie metodyki pracy zespołów wielobranżowych. Członkowie zespołów pochodzący z pięciu wydziałów współpracowali na spotkaniach, korzystając z informatycznych narzędzi komunikacyjnych oraz z konsultacji w trakcie zajęć na uczelni z udziałem koordynatorów z macierzystych jednostek.

mpiBIM wystawa WZ 01

Studenci z pięciu Wydziałów utworzyli trzy wielobranżowe zespoły, które pracowały nad trzema projektami zlokalizowanymi na terenie centralnego Kampusu Politechniki Warszawskiej: Przejście nad Trasą Łazienkowską, Kampus Nowych Technologii oraz Centrum Kongresowe.

mpiBIM wystawa WZ 02

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM odniósł sukces w skali całej Politechniki Warszawskiej, a także został doceniony przez grono praktyków, licznie reprezentowanych podczas uroczystego zakończenia projektu. Finał odbył się w dniu 19 marca 2018 roku. Po przemówieniu Prorektora ds. Ogólnych PW, prof. dr hab. inż. Wojciecha Wawrzyńskiego, głos zabrali Dziekani zaangażowanych wydziałów PW. Następnie studenci zaprezentowali wyniki swojej pracy. Krótkie podsumowanie projektu w imieniu wszystkich koordynatorów przedstawił mgr inż. arch. Dariusz Hyc, po czym rozdano dyplomy i zaproszono do obejrzenia wystawy. Dzięki uprzejmości Europtima sp. z o.o. odwiedzający Gmach Nowy Technologiczny ją mogą obejrzeć na I piętrze, obok Sekretariatu Wydziału. Wizualizacje przygotowane w profesjonalny sposób robią świetne wrażenie. Wydział Zarządzania gości ekspozycję do dnia 28 kwietnia br. - później plansze powędrują na pozostałe wydziały uczestniczące w mpiBIM.

mpiBIM wystawa WZ 03

Szczegóły projektu: https://mpi.bim.pw.edu.pl/

fot.: Łukasz Pojezierski