Dziekan Wydziału Zarządzania w Wirtualnej Katedrze Etyki i Prawa

Stylizowane logo WZ

Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW od 31 lipca 2019 r. jest członkiem Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa. 

Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa ma na celu inicjowanie i opiniowanie na potrzeby rządu działań wspierających rozwój i stosowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI), a także monitorowanie tego obszaru oraz prowadzenie badań w tym obszarze. W ramach reakcji na zmieniającą się rzeczywistość, celem Katedry będzie ponadto wydawanie wytycznych z zakresu etyki.

Porozumienia podpisali: minister cyfryzacji Marek Zagórski, przedstawiciele NASK, Polskiej Akademii Nauk oraz uczelni wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu w Białystoku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej.

To właśnie sztuczna inteligencja może być motorem napędowym zmian i szansą na podniesienie jakości życia, usług publicznych oraz powstanie dużej liczby wysokopłatnych miejsc pracy - podkreślił podczas spotkania minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Warunkiem dynamicznego rozwoju AI w Polsce jest stworzenie silnego polskiego ekosystemu Sztucznej Inteligencji wraz z ośrodkiem koordynującym jego zarządzanie - dodał.

Wynik badań i analiz Katedry będą powszechnie dostępne. Będą miały formę m.in. wykładów, spotkań eksperckich i konsultacji aktów prawnych. Ich głównym celem będzie kształtowanie warunków dla uczciwej konkurencji i rozwoju gospodarki z zachowaniem zasad zapewniających ochronę godności człowieka i jego bezpieczeństwa.