Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2020/2021

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

mają zaszczyt zaprosić na

wydziałową uroczystość

INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

która odbędzie się w dniu 2 października (piątek) 2020 roku o godz. 16:00

w Dużej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

TRANSMISJA UROCZYSTOŚCI

Pracowników wydziału, zaproszonych Gości i studentów prosimy o rejestrację udziału w uroczystości, do 28 września do godziny 12.00, wypełniając formularz.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

1. Hymn Państwowy

2. Powitanie Gości

3. Wystąpienie Dziekana Wydziału Zarządzania

4. Wystąpienie Przedstawiciela Władz Uczelni

5. Immatrykulacja

6. Wystąpienie Przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

7. Gaudeamus