Jubileuszowe Spotkanie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

28 września 2022 r. w auli 301 Wydziału Zarządzania PW odbyło się Jubileuszowe Spotkanie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Absolwenci drugiego rocznika studentów, utworzonego w 2008 r. Wydziału Zarządzania,  upamiętnili w ten sposób 10. rocznicę ukończenia studiów dziennych na kierunku Zarządzanie (rocznik 2009-2012). W spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób oraz Dziekani Wydziału Zarządzania PW. Program objął wystąpienie Dziekana Wydziału Zarządzania, przegląd karier absolwentów, a także wręczenie nagrody Spiżowej Kredy dla najlepiej wspominanego przez absolwentów pracownika naukowego WZ PW – pamiątkowy dyplom otrzymał dr hab. inż. Jarosław Domański.

Wydarzenie to jest wpisuje się we wspaniałą tradycję kultywowaną na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej oraz renomowanych uczelniach z całego świata i jest odpowiedzią na oczekiwania absolwentów odczuwających sentyment do Alma Mater.