Konkurs PTZP na najlepszą pracę dyplomową

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją zaprasza absolwentów kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Inżynieria Zarzadzania) oraz Zarządzanie,do udziału w corocznym konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Konkurs przeprowadzany jest w poszczególnych Oddziałach PTZP.

Konkurs obejmuje prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie złożone i obronione w wyższych uczelniach krajowych w roku akademickim 2020/21. Prace dyplomowe na konkurs składają ich promotorzy lub autorzy.

Regulamin konkursu

Zgłoszenie pracy dyplomowej na konkurs w Oddziale Warszawskim PTZP powinno nastąpić najpóźniej do 15 października 2021 r.

Pracę dyplomową wraz z wymaganą dokumentacją (Regulamin konkursu §4 pkt 2) należy złożyć w Biurze Dziekana Wydziału Zarządzania, 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85 pok. 137. Prosimy o zgłaszanie się do Biura Dziekana z kompletną dokumentacją w godzinach 10.00 – 14.00.

 

Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTZP

dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

anna.kosieradzka@pw.edu.pl