Konkurs PTZP na najlepszą pracę dyplomową

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją zaprasza absolwentów kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Inżynieria Zarzadzania), do udziału w corocznym konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Konkurs przeprowadzany jest w poszczególnych Oddziałach PTZP.

Konkurs obejmuje prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie obronione w wyższych uczelniach krajowych w roku akademickim 2022/23. Prace dyplomowe na konkurs zgłaszają autorzy lub promotorzy. Nagroda pieniężna za zajęcie pierwszego miejsca została od  2023 roku wynosi 750 zł.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie https://ptzp.org.pl/index.php/columns-block/

Zgłoszenie pracy dyplomowej na konkurs w Oddziale Warszawskim PTZP powinno nastąpić najpóźniej do 15 października 2023 r.

Pracę dyplomową wraz z wymaganą dokumentacją (Regulamin konkursu §4 pkt 2) należy złożyć w Biurze Dziekana Wydziału Zarządzania, 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85 pok. 137. Prosimy o zgłaszanie się do Biura Dziekana z kompletną dokumentacją (wystarczy wersja elektroniczna pracy) w godzinach 10.00 – 14.00.