Nagroda "Wykład im. Marka Siudaka" wręczona dr P. Szuflowi

fot. ŁP

"Wykład im. Marka Siudaka" wygłoszony po raz drugi! Tegorocznym laureatem został dr Przemysław Szufel ze Szkoły Głównej Handlowej - tej samej uczelni, której absolwentem był patron nagrody.

13 maja 2019 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej zgromadzili się pracownicy naukowi wielu jednostek naszej uczelni, a także goście zainteresowani dokonaniami naukowymi dra Przemysława Szufla. To właśnie dr Szufel, adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej, doświadczył zaszczytu wygłoszenia rezultatu swoich prac przed światowej klasy profesorami. Wykład pt. "Wspomaganie decyzji w złożonych systemach gospodarczych - podejście symulacyjne" spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem słuchaczy, kładąc grunt pod owocną dyskusję.

Wykład poprzedziło wspomnienie patrona nagrody - dra Marka Siudaka. Sylwetkę dawnego dyrektora Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych PW przedstawił dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW. Uroczystość zakończyło wręczenie laureatowi pamiątkowego dyplomu przez Prorektora Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. Janusza Walo, prof. PW.

Dziedzictwo Marka Siudaka pielęgnowane jest przez takich młodych i zdolnych naukowców jak dr Szufel czy dr Dariusz Siudak - laureat pierwszej edycji. Zainteresowanych dorobkiem naukowym dra Przemysława Szufla zapraszamy na jego stronę internetową.

fot. Łukasz Pojezierski