Nasza koleżanka Marta Skierniewska Doktorem!

W dniu 11.01.2021 r. mgr inż. Marta Skierniewska z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej obroniła pracę doktorską o tytule „Zarzadzanie procesowe kształceniem osób z niepełnosprawnością w szkole wyższej” przed komisją doktorską. Dnia 23.02.2021 został jej nadany stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

W swojej pracy mgr inż. Marta Skierniewska opracowała metodę, bazującą na podejściu procesowym, określania warunków studiowania (w tym adaptowania przez uczelnię jej organizacji i warunków kształcenia) dla poszczególnych niepełnosprawności.

Jej zainteresowania naukowo-badawcze związane są z inicjatywami na rzecz osób z niepełnosprawnościami, aspektem adaptacji oferty edukacyjnej oraz szerokim obszarem ich funkcjonowania, kształtowaniem środowiska pracy zgodnego z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, przystosowaniem stanowisk pracy do możliwości psychofizycznych człowieka, zakresem społecznej odpowiedzialności biznesu, CSR i zrównoważonego rozwoju.

Jest autorką kilku publikacji naukowych, które skupiają się przede wszystkim na znajdowaniu rozwiązań problemów wykluczenia cyfrowego czy dostępności oprogramowania użytkowego dla osób z niepełnosprawnościami i  osób starszych.

Prywatnie mama dwójki uroczych, adoptowanych psiaków, wielbicielka dobrej literatury, teatralnego brzmienia oraz dobrego kina.

Składając serdeczne gratulacje, życzymy Pani Doktor dalszych sukcesów i mnóstwa radości z dalszej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami!