Nowa publikacja pracowników WZ PW

W październiku 2020 r. w Międzynarodowym wydawnictwie Routledge, z Grupy Francis Taylor, London and New York, opublikowana została monografia „Innovation in Financial Services. Balancing Public and Private Interests”.

Jej redaktorami są dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. uczelni i prof. dr hab. Jan Monkiewicz z Katedry Finansów i Systemów Finansowych. W monografii opublikowane są tekstyczworga pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. inż. Ewy Drabik, dr hab. inż. Lecha Gąsiorkiewicza, prof. uczelni, dr inż. Marcina Kotarby oraz prof. dr hab. Jana Monkiewicza. Nadto w monografii biorą udział specjaliści z: Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Narodowego Banku Polskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Cena katalogowa publikacji 120 funtów brytyjskich. Zgodnie z polityką wydawniczą Routledge została ona sygnowana na rok 2021.