Nowa publikacja pracowników Wydziału Zarządzania

Dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof PW i dr inż. Michał Wiśniewski opublikowali nowy podręcznik do modelowania i analizy procesów w organizacji, który stanowi wypełnienie luki wydawniczej w tym obszarze.

Niniejszy podręcznik jest kierowany do studentów, analityków i menedżerów oraz wszystkich osób, którym potrzebna jest wiedza z zakresu zarządzania procesami oraz analizy procesów. Zarządzanie procesowe jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym podejściem do zarządzania, zalecanym przez teoretyków i praktyków, a często warunkującym pozyskanie uprawnień, certyfikatów oraz różnych form pomocy finansowej. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że sprawność procesów warunkuje poprawność funkcjonowania organizacji oraz wpływa na jej konkurencyjność rynkową. Jest również niezbędnym elementem wprowadzania zmian i usprawnień w organizacji, w tym również wdrażania i modernizowania systemów informatycznych. Takie całościowe podejście do znaczenia procesowego postrzegania organizacji, prezentuje niniejszy podręcznik.

W rozdziale pierwszym zostały przedstawione podstawy teoretyczne i metodyczne podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją. W rozdziale 2 pokazano, w jaki sposób efektywnie identyfikować i modelować procesy w organizacji. Rozdział 3 i 4 zostały poświęcone odpowiednio doskonaleniu i optymalizacji procesów, jako metodom doskonalenia oraz optymalizacji funkcjonowania całej organizacji. W rozdziale 5 pokazane zostało, jak wykorzystać analizę procesów do projektowania i wdrażania systemów informatycznych. Warto tutaj dodać, że prawidłowa informatyzacja organizacji musi pozostawać w ścisłym związku z jej funkcjonowaniem procesowym, o ile ma być celowa, użyteczna i zasadna.

Na końcu każdego rozdziału głównego zostały umieszczone pytania oraz zadania powtórzeniowe. Mają one na celu nie tylko utrwalenie wiedzy zawartej w każdym rozdziale, ale przede wszystkim jej przemyślenie, a często również pogłębienie w oparciu o różnego typu materiały źródłowe, których szeroki wybór został zaprezentowany w bibliografii podręcznika.

Mamy nadzieję, że całość materiału prezentowanego w niniejszej publikacji będzie użyteczna dla szerokiego grona odbiorców, którzy w ramach realizowanego toku kształcenia oraz wykonywanej pracy zawodowej mają do czynienia z procesami oraz ich analizą.

dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW

dr inż. Michał Wiśniewski