Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Zakrzewskiego

Stylizowane logo WZ

Przewodnicząca i Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości  Politechniki Warszawskiej

informują o obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Pawła Zakrzewskiego pt. "An Agile Framework Application for Safety Critical Software Development in Avionics"

która odbędzie się 18 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1200

na Wydziale Zarządzania PW przy ul. Narbutta 85 w sali 112

 

Z powodu objęcia rozprawy doktorskiej tajemnicą przedsiębiorstwa w posiedzeniu komisji doktorskiej będą brali udział członkowie komisji doktorskiej, promotorzy oraz osoby odpowiedzialne za obsługę administracyjną posiedzenia, którzy złożyli oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
Promotorzy:

dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni; Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz; Politechnika Warszawska

Recenzenci:

dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH; Akademia Górniczo-Hutnicza   recenzja

dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. PRz; Politechnika Rzeszowska  recenzja

prof. dr hab. inż. Seweryn Spałek; Politechnika Śląska   recenzja

 Przewodnicząca RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW

dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni