Ogólnopolska konferencja pt. Praktyka wykonywania funkcji Inspektora ochrony danych - 30.01.2020

Stylizowane logo WZ

30 stycznia br., w Warszawie, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. Praktyka wykonywania funkcji Inspektora ochrony danych, której organizatorami są: SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Patronat nad konferencją objęli:

Jan Nowak – Prezes Urzędu Ochrony Danych oraz

prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba – Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Wydarzenie odbędzie się w ramach Dnia Inspektora Ochrony Danych (Dnia IOD), o historii którego przeczytać można na stronie https://sabi.org.pl/Dzien-ABI-IOD.php

W programie tegorocznej Konferencji przewidziano wystąpienia przedstawicieli różnych organizacji, w tym Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którzy omówią aktualne problemy związane z wykonywaniem funkcji IOD oraz realizacją przepisów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Uczestnicy tego wydarzenia będą mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami oraz ekspertami SABI, skonsultowania indywidualnych problemów oraz zadania pytań w związku z wykonywaniem poszczególnych zadań IOD.

Szczegółowe informacje konferencji opublikowane są na stronie https://sabi.org.pl/Dzien-IOD-2020/

Obchody Dnia IOD mają charakter otwarty i bezpłatny.