Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 26 stycznia 2020 r. w wieku 72 lat odszedł nasz Przyjaciel dr inż. Antoni Rakoczy

Mimo poważnych kłopotów ze zdrowiem, z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pracował dla dobra Wydziału Inżynierii Produkcji, a następnie od 2008 r. dla Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Był osobą niezwykle oddaną studentom.

Za wszystko Ci dziękujemy!

Pozostajesz na zawsze w naszej pamięci.

Żonie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przyjaciele z Wydziałów Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Ostatnie pożegnanie odbędzie się 4 lutego (wtorek) o godzinie 13.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych, ul. Powązkowska 43/45. Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godzinie 14.30 w Rzymskokatolickiej części Cmentarza Prawosławnego na Woli, ul. Wolska 138/140 (wejście od Kościoła św. Wawrzyńca).

Zespół Dydaktyczny Laboratorium Informatyki PW 1974 r.
Z przodu przy stole z choinką dr inż. Antoni Rakoczy.