Rekomendacje zdalnego przeprowadzania egzaminów i zaliczeń

Stylizowane logo WZ

Szanowni Państwo, przekazujemy Wam rekomendacje wypracowane w zespole e-egzamin wspomagające proces zdalnego zaliczania przedmiotów i weryfikacji efektów uczenia się.