Rozwiązania analityczne SAS dla studentów WZ PW

Zapraszamy do lektury wywiadu, w którym mgr Agnieszka Kucharska wyjaśnia w jaki sposób ona i studenci Wydziału Zarządzania PW wykorzystują rozwiązania analityczne SAS.

Od 2019 r. zaimplementowane zostało nowe rozwiązanie: SAS Viya for Learners, w tym moduł Visual Analytics, a studenci jako jedna z dwóch uczelni w Polsce mieli możliwość realizować zajęcia na jednym z najnowszych rozwiązań IT w tym obszarze. Rozwiązanie jest oparte w całości na technologii Cloud Computing, co m.in. w związku z pandemią COVID-19, umożliwiało całkowitą elastyczność niezależnie od sposobu realizacji zajęć (stacjonarnie/zdalnie). Ponadto, w związku z coroczną aktualizacją oprogramowania w każdym roku korzystają z najnowocześniejszego dostępnego rozwiązania. Wybrana technologia umożliwia studentom bezpłatną naukę i możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów znajomości analizy danych i rozwiązań SAS. Studenci w ramach zajęć mają unikatową możliwość wykorzystania najnowocześniejszych technologii analitycznych, co doskonale przygotowuje ich do wykonywania prac analitycznych zarówno w nauce, jak i biznesie.

SAS Powered Educators

W 2022 r. SAS podjął nową inicjatywę pod nazwą SAS Powered Educators skierowaną do środowiska akademickiego na terenie całej Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Jej celem jest budowanie społeczności wokół Wykładowców, aby swobodnie mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Spotkania z cyklu SAS Powered Educators mają za zadanie prezentować najlepsze praktyki i inspirować innowacyjnymi projektami dydaktycznymi. Jako że projekt dopiero się rozpoczął, dla SAS Institute bardzo ważne było wybranie rozmówcy, który jest innowacyjny, samodzielny i wciąż poszukuje dla swoich studentów nowoczesnych i najbardziej dopasowanych rozwiązań. Jako reprezentacja polskich edukatorów wybrana została mgr Agnieszka Kucharska.

Pierwszy meetup odbył się 9 grudnia 2022 r. w Politechnice Warszawskiej, gdzie razem z dr Bartoszem Jabłońskim (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) podzieliła się wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszego rozwiązania klasy Business Intelligence firmy SAS:

SAS Viya: https://www.youtube.com/watch?v=c0b5kJVTra4

Kolejne meetupy odbywają się co kwartał w różnych europejskich uczelniach.

Link do wywiadu (w języku angielskim): 

 https://communities.sas.com/t5/SAS-Communities-Library/Any-computer-any-place-why-University-rates-Viya-for-students/ta-p/864009