Szkolenie dla nauczycieli akademickich z zakresu obsługi aplikacji Teams [DRUGI TERMIN]

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej wraz z Rektorem Walo przekazują informację na temat szkolenia firmy Microsoft dla pracowników Politechniki Warszawskiej z zakresu obsługi aplikacji Teams, która jest wykorzystywana w kształceniu na odległość.

Trenerzy pokażą, jak korzystać z wideokonferencji z udostępnianiem ekranu, jak w prosty sposób przesłać prace domowe, jak przeprowadzić kolokwium lub test na odległość oraz jak umieścić materiały dydaktyczne dla wszystkich studentów w grupie jednym kliknięciem.

Szkolenie jest bezpłatne oraz otwarte dla wszystkich, odbędzie się ono w formie zdalnej właśnie w aplikacji Teams.

Po kontakcie z trenerami z firmy Microsoft udało nam się ustalić termin drugiego szkolenia z obsługi aplikacji Microsoft Teams.

Odbędzie się ono w piątek (27 marca) o godzinie 11:00.
Na tym szkoleniu zostaną pokazane opcje, które umożliwia praca przy licencji Microsoftu, jaką posiada Politechnika Warszawska.

Szkolenie zostanie zapisane i w późniejszym terminie udostępnione, żeby łatwo można było wrócić do wyjaśnienia działania konkretnych funkcji.