Wizytacja PKA na kierunku Inżynieria Zarządzania

Stylizowane logo WZ

W dniach 12-13 kwietnia na naszym Wydziale odbyła się wizytacja PKA. W związku z tym wydarzeniem Kierownictwo Wydziału udostępnia raport samooceny przygotowany dla kierunku Inżynieria zarządzania