Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2021/2022

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

mają zaszczyt zaprosić na

wydziałową uroczystość

INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

która odbędzie się w dniu 1 października (piątek) 2021 roku o godz. 17:00

w  Auli 301 w Gmachu Nowym Technologicznym, przy ul. Narbutta 85.

 

Uroczystość będzie transmitowana on-line:

YouTube

Facebook

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

1. Hymn Państwowy

2. Powitanie Gości

3. Wystąpienie Dziekana Wydziału Zarządzania

4. Wystąpienie Przedstawiciela Władz Uczelni

5. Immatrykulacja

6. Wystąpienie Przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

7. Wręczenie nagród JM Rektora PW

8. Wręczenie nagród Dziekana Wydziału Zarządzania PW

9. Wykład inauguracyjny dr hab. Agnieszki Skali, Prof. PW 

"Innowacyjne modele biznesowe"

10. Gaudeamus

11. Spotkanie informacyjne Wydziałowej Rady Samorządu Studentów z nowoprzyjętymi studentami.

 

Z uwagi na zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią COVID-19 uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci udziału w uroczystości do dnia 30 września 2021 r.

FORMULARZ

W przypadku braku miejsc – Wydział będzie kontaktował się celem weryfikacji udziału w uroczystości.