Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2022/2023

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

mają zaszczyt zaprosić na wydziałową uroczystość INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 która odbędzie się w dniu 3 października (poniedziałek) 2022 roku o godz. 10:00 w  Auli 301 w Gmachu Nowym Technologicznym, przy ul. Narbutta 85.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

1. Hymn Państwowy

2. Powitanie Gości

3. Wystąpienie dr hab. inż. Jarosława Domańskiego, Dziekana Wydziału Zarządzania PW

4. Wystąpienie prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego, Prorektora ds. Nauki PW

5. Immatrykulacja

6. Wystąpienie Przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

7. Wręczenie nagród JM Rektora PW

8. Wręczenie nagród Dziekana Wydziału Zarządzania PW

9. Wykład inauguracyjny dr hab. Andrzeja Wodeckiego "Przyczyny, skutki i sztuczna inteligencja."

10. Gaudeamus