Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2023/2024

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

mają zaszczyt zaprosić na wydziałową uroczystość INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 która odbędzie się w dniu 2 października (poniedziałek) 2023 roku o godz. 14:00 w  Auli 301 w Gmachu Nowym Technologicznym, przy ul. Narbutta 85.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

1. Hymn Państwowy

2. Powitanie Gości

3. Wystąpienie dr hab. inż. Jarosława Domańskiego, Dziekana Wydziału Zarządzania PW

4. Wystąpienie Przedstawiciela władz Uczelni

5. Immatrykulacja

6. Wystąpienie Przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

7. Wręczenie nagród JM Rektora PW

8. Wręczenie nagród Dziekana Wydziału Zarządzania PW

9. Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Mieczysława Morawskiego "Skuteczne przywództwo w procesie transformacji cyfrowej"

10. Gaudeamus