Z wielkim żalem żegnamy dra inż. Jacka Skierniewskiego

Odszedł dr inż. Jacek Skierniewski

„Wspomnienie jest formą spotkania” – Khalil Gibran

 

Z wielkim żalem żegnamy

dra inż. Jacka Skierniewskiego,

który z ogromnym zaangażowaniem pracował dla dobra Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, a wcześniej dla Wydziału Inżynierii Produkcji.

 

Jacek Skierniewski całym swoim życiem zawodowym był związany z Politechniką Warszawską.

Pracę swoją poświęcił zagadnieniom związanym z organizacją produkcji,

jako autor lub współautor książek i artykułów o tej tematyce.

Był wychowawcą wielu pokoleń młodzieży, promotorem i recenzentem licznych prac dyplomowych.

Za swoje zasługi i zaangażowanie w służbie dydaktyki i całej społeczności akademickiej otrzymał

Złoty Krzyż Zasługi PW

oraz Wyróżnienie honorowe Dziekana Wydziału Zarządzania dla długoletnich pracowników.

 

Za wszystko Ci dziękujemy! Pozostajesz na zawsze w naszej pamięci.

Żonie, Synowi oraz Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pracownicy i Przyjaciele Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.