Z wielkim żalem żegnamy mgra inż. Tadeusza Popończyka

W dniu 15.03.2021 zmarł nestor Wydziału Zarządzania PW Tadeusz Popończyk, dydaktyk, społecznik, całkowicie oddany uczelni, swego czasu prodziekan wydziału.

Z wielkim żalem żegnamy naszego Przyjaciela

mgra inż. Tadeusza Popończyka

który z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem pracował dla dobra Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Zarządzania, a wcześniej Wydziału Inżynierii Produkcji.

 

Tadeusz Popończyk całym swoim życiem był związany z PW.

Był współorganizatorem Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, wieloletnim komendantem pocztu sztandarowego PW i współtwórcą Solidarności na PW. Był wychowawcą wielu pokoleń młodzieży,  promotorem i recenzentem licznych prac dyplomowych. Pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich, pełnomocnika ds. organizacji dydaktyki na Wydziale Zarządzania. Za swoje zasługi i zaangażowanie w służbie dydaktyki i całej społeczności akademickie otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

 

Za wszystko Ci dziękujemy! Pozostajesz na zawsze w naszej pamięci.

Żonie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Przyjaciele z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Informację o pogrzebie można znaleźć na stronie internetowej www.poponczyk.pl