Zarządzanie procesowe w Politechnice Warszawskiej - nagranie ze spotkania

Zdjęcie z uczelnianego seminarium online dot. zarządzania procesowego w Politechnice Warszawskiej.

Zdjęcie z uczelnianego seminarium online dot. zarządzania procesowego w Politechnice Warszawskiej.

Politechnika Warszawska jest jak ludzki organizm - składa się z wielu organów (jednostek), między którymi istnieje wiele skomplikowanych powiązań. Organizm działa prawidłowo, gdy wszystkie organy i połączenia między nimi działają prawidłowo. W przypadku uczelni lepszemu funkcjonowaniu można pomóc, poprzez optymalizację procesów administracyjnych. Jak to zrobić? Nad tym pracuje powołany na Politechnice Warszawskiej zespół zarządzania procesowego. 

Za nami uczelniane seminarium online. Podczas spotkania uczestnicy mogli posłuchać o planach wprowadzenia zarządzania procesowego na PW, optymalizacji działalności uczelni, w tym likwidacji czynności zbędnych, powtarzalnych oraz o planach wdrożeniowych dotyczących systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

 – To, że znaleźliśmy się w tym elitarnym gronie uczelni, w moim odczuciu wcale nie oznacza, że już jesteśmy taką wymarzoną uczelnią badawczą, a tym bardziej nie oznacza naszej doskonałości. Projekt Uczelnia Badawcza daje nam możliwość podjęcia pewnych starań, aby taką uczelnią badawczą się stać – rozpoczął seminarium prof. Adam Woźniak, Prorektor PW ds. Rozwoju. - Politechnika Warszawska rozpoczęła już transformację. Realizacja naszych celów wymaga od nas wszystkich, od całej społeczności akademickiej ogromnego wysiłku i lepszej organizacji procesów administracyjnych oraz zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych, wspierających te procesy – podkreślił Prorektor.

Następnie prof. Agnieszka Bitkowska, przewodnicząca zespołu zarządzania procesowego i autorka książki "Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach", wyjaśniła czym jest proces i zarządzanie procesowe.

Później dr Katarzyna Modrzejewska, członkini Zespołu Zarządzającego IDUB, w swojej prezentacji odniosła się do już podjętych oraz do zaplanowanych działań dotyczących usprawnienia funkcjonowania Politechniki Warszawskiej.

Nagranie wideo spotkania >>>

O pracach politechnicznego zespołu zarządzania procesowego >>>