Logo Biuletynu Absolwenta WZ PW

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM (inaczej „mpiBIM”) to prowadzony od pięciu lat projekt dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, angażujący studentów reprezentujących 5 różnych wydziałów: Architektury; Inżynierii Lądowej; Instalacji Budowlanych; Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; Elektrycznego oraz Zarządzania. Ma on charakter międzywydziałowego przedmiotu do wyboru, do którego odbywa się konkursowa rekrutacja (także z powodu dużego zainteresowania studentów). Jego celem jest przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego z wykorzystaniem cyfrowego modelu BIM. Charakter zajęć zapewnia rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym. Zespoły studenckie składają się z ok. 8-10 osób (średnio po 2 osoby z każdej branży). Przedstawiciele (studenci i koordynatorzy) Wydziału Zarządzania koncentrują się na takich kwestiach jak zarządzanie projektem, koordynowanie pracami zespołu, analizy finansowe. Prace są nadzorowane przez dydaktyków (z uprawnieniami zawodowymi w poszczególnych zawodach) reprezentujących wymienione wydziały. Wszystkie projekty są tematyczne związane z realizacją przyszłych obiektów Politechniki Warszawskiej: w latach poprzednich przedmiotem projektu były m.in. centrum sportowo-konferencyjne w miejscu obecnego stadionu PW „Syrenka”, wielofunkcyjna kładka między kampusem centralnym PW a Polem Mokotowskim (nad Trasą Łazienkowską), nowy budynek Wydziału Inżynierii Lądowej, wielokondygnacyjny budynek administracyjny w miejscu obecnej stołówki centralnej, budynek laboratoryjny obok Instytutu Techniki Cieplnej.

Powiew wiosennej świeżości wniósł także świeżość i nowe pomysły na nasz Wydział oraz do Wydziałowej Rady Samorządu. Podejmowaliśmy rozmaite działania i angażowaliśmy się w wiele wydarzeń.

Maj jest miesiącem idealnym dla studentów – jest to miesiąc Juwenaliów. W ich ramach braliśmy udział, a często też współorganizowaliśmy, w koncertach i innych atrakcjach na Stadionie Syrenki 13 oraz 14 maja. Niedawno odbyły się także Juwenalia Płockie w Filii naszej Uczelni. Akademiki także świętują – za nami już Ustronalia, a teraz wyczekujemy Dni Babilonu, MikroRivenaliów, Studni, Żaczkonaliów i kilku innych…

Początek wojny na Ukrainie, 24 marca 2022 stał się datą historyczną. Niedowierzanie i niepewność, ale też obawy dotyczyły wszystkich, w tym naszej społeczności akademickiej, która po okresie pandemii zaczęła powracać do tradycyjnego sposobu funkcjonowania.

Niepewność szybko przerodziła się we współczucie i potrzebę niesienia pomocy. Nasi studenci zareagowali natychmiast, organizując spontaniczne zbiórki dla uchodźców, którzy zaczęli napływać szerokim strumieniem do Polski. Podobnie reagowali pracownicy, którzy indywidualnie angażowali się praktycznie od samego początku.

Doktoraty wdrożeniowe są specyficznie adresowane do praktyków, tj. osób z istotnym dorobkiem zawodowym, którego charakter i kumulacja stanowią wartościową podstawę w naukach empirycznych do potraktowania jako baza kompetencji o dwóch zakresach atrakcyjności. Po pierwsze, oczekiwanych od kandydata do stopnia doktora kompetencji osobistych, które po ich uporządkowaniu metodycznym oraz uzupełnieniu o niezbędne treści teoretyczne i umiejętności posługiwania się nimi mogą być podstawą uznania za pozyskanie kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Po drugie zaś, jako zakres dorobku (i to nie tylko osobistego, lecz także środowiska zawodowego doktoranta), który może stanowić wartość po jego uogólnieniu naukowym lub który jest źródłem pytań służących sformułowaniu problemów badawczych.

W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o wydaniu nowego numeru Biuletynu Absolwenta Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej wypełnij formularz rejestracyjny:

Zarejestruj się

Startupy. Rozwój i zarządzanie innowacjami

Metoda określania i doskonalenia warunków kształcenia osób z niepełnosprawnościami w szkole wyższej

Doktor Marta Skierniewska jest wieloletnim pracownikiem Wydziału Zarządzania, a od bieżącego roku także Pełnomocnikiem Rektora PW ds. osób niepełnosprawnych. W latach 2017–2021 przeprowadziła szereg badań związanych z dostępnością oferty edukacyjnej w szkołach wyższych. Od 2021 roku jest członkiem Centrum Projektowania Uniwersalnego PW i Ekspertem w zakresie edukacji włączającej osoby niepełnosprawne do życia społeczności akademickiej.

Wydziałowi zależy na utrzymaniu kontaktów i dalszej współpracy z Absolwentami. Uważamy ich za cenne źródło praktycznej wiedzy i inspiracji dla obecnych i przyszłych studentów. Widzimy następujące możliwości włączenia się Absolwentów w aktywności naszego środowiska akademickiego: