Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (K2)

Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości

(Chair of Innovativeness and Entrepreneurship)

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba

Sekretarz Katedry: mgr Justyna Kacprzak

 
Katedra jest najbliższa tradycji organizacji produkcji podejmowanej w Politechnice Warszawskiej od czasów prof. Karola Adamieckiego i jego kontynuatorów – profesorów: Seweryna Chajtmana, Zygmunta Zbichorskiego, Stanisława Lisa, Mieczysława Dworczyka. Profil naukowy związany jest z koncepcjami zarządzania innowacyjnością, zarządzania przedsięwzięciami, planowania i zarządzania produkcją oraz produktywnością, a także analizą  i doskonaleniem systemów produkcyjnych i logistycznych.  

Obszary badawczo-dydaktyczne katedry: 

 • Przedsiębiorczość,
 • Kreowanie innowacji,
 • Ocena i ochrona innowacji,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Implementacja innowacji,
 • Ocena stanu innowacyjności,
 • Projektowanie wzrostu innowacyjności,
 • Organizacja i zarządzanie produkcją,
 • Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych,
 • Logistyka w przedsiębiorstwie,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • Metody poprawy produktywności,
 • Modele dojrzałości i doskonalenie organizacji.
Seminaria Pracownicy