Katedra Procesów Zarządzania (K3)

Katedra Procesów Zarządzania

(Chair of Management Processes)

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Grażyna Gierszewska

Sekretarz Katedry dr Szymon Kolwas

 
Katedra jest związana z kanonem nauk o zarządzaniu w ujęciu podejścia procesowego do zarządzania. Dorobek obejmuje koncepcje zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą, obszary doskonałości i dojrzałości organizacyjnej, ewaluacji programów / portfeli / projektów, zarządzania zasobami ludzkimi, gospodarki cyfrowej.

Obszary badawczo-dydaktyczne katedry: 

 • Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji,
 • Architektura korporacyjna,
 • Modelowanie analityczne w prognozowaniu rozwoju,
 • Miękkie zarządzanie – zachowania organizacyjne, negocjacje, budowanie kultury organizacyjnej, kapitał społeczny, zarządzanie talentami, społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • Psychologia i socjologia biznesu,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie,
 • Inteligentne przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej,
 • Publiczne zarządzanie kryzysowe,
 • Zasady funkcjonowania instytucji państwa w sferze bezpieczeństwa,
 • Wykorzystanie gamifikacji w komunikowaniu się organizacji,
 • E-biznes,
 • Marketing międzynarodowy i marketing cyfrowy,
 • Uczenie maszynowe,
 • Sztuczna inteligencja.
Seminaria Pracownicy