Oferta dydaktyczna

                                                        

Działalność dydaktyczna Katedry Finansów i Systemów Finansowych stanowi kontynuację działalności Zakładu Finansów i Zarządzania Ryzykiem, funkcjonującego w ramach dotychczasowej struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania.

W ramach działalności dydaktycznej katedra:

  • koordynuje przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe dla pierwszego i drugiego stopnia studiów kierunku Zarządzanie, podstawowe i kierunkowe dla pierwszego stopnia studiów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, podstawowe dla drugiego stopnia studiów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz podstawowe dla trzeciego stopnia studiów,
  • prowadzi specjalność Finanse i zarządzanie ryzykiem na studiach pierwszego stopnia oraz Rynki i instytucje finansowe na studiach drugiego stopnia,
  • prowadzi, działający w ramach seminariów doktoranckich, trzeci zespół seminaryjny Finanse i zarządzanie.