Seminaria Katedry Finansów i Systemów Finansowych

Edycja lato 2019/2020

Prelegent Temat wystąpienia Data wystąpienia Miejsce

mgr

Arkadiusz Szymanek

Metoda inwestowania indeksowego w portfel akcji spółek nieruchomościowych wg modelu jądra sektora

25.02.2020 r.

godz. 14:00

s.140NT

Edycja lato 2018/2019

Prelegent Temat wystąpienia Data wystąpienia Miejsce

mgr

Paweł Bartosiewicz   

Metoda ewaluacji centrów logistycznych w otoczeniu biznesowym

19.02.2019 r.

godz. 14:00

s.140NT

mgr

Przemysław Faliński

Ocena i analiza metod chaosu deterministycznego z uwzględnieniem informacji w zarządzaniu ryzykiem inwestycyjnym na GPW

19.02.2019 r.

godz. 14:00

s.140NT

mgr

Daniel Szaniewski

Metodyka zarządzania działalnością inwestycyjną zakładów ubezpieczeń

19.02.2019 r.

godz. 14:00

s.140NT

prof. dr hab.

Jan Monkiewicz

dr hab. inż.

Lech Gąsiorkiewicz,

prof. PW

Koncepcja monografii "Innowacje na rynkach finansowych"

22.01.2019 r.

godz. 14:00

s.140NT

Edycja lato 2017/2018

-
Prelegent Temat wystąpienia Data wystąpienia Miejsce

mgr

Anna Dudkowska

Metoda oceny efektywności zarządzania kapitałem podwyższonego ryzyka

25.05.2018 r.

godz. 11:30

s.140NT

prof. dr hab.

Jan Monkiewicz

dr hab. inż.

Lech Gąsiorkiewicz,

prof. PW

Koncepcja monografii "Wyzwania współczesnych rynków finansowych"  

20.04.2018 r.

godz. 11:30

s.140NT

mgr

Marta Kruk

Zarządzanie kosztami w zakładach ubezpieczeń w ujęciu procesowym

23.03.2018 r.

godz. 11.30

s.140NT

Edycja zima 2017/2018

Prelegent Temat wystąpienia Data wystąpienia Miejsce

mgr

Arkadiusz Szymanek

Model zarządzania giełdowymi indeksami sektorowymi 

28.11.2017 r.

godz. 13:30

s.140NT

dr inż.

Marcin Kotarba

Modele biznesowe transformacji cyfrowej ekosystemu usług finansowych

24.10.2017 r.

godz. 13:30

s.140NT