Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (K2)

WZ-znak

Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości

(Chair of Innovativeness and Entrepreneurship)

Kierownik (Head of the chair)

Katedra jest najbliższa tradycji organizacji produkcji podejmowanej w Politechnice Warszawskiej od czasów prof. Karola Adamieckiego i jego kontynuatorów – profesorów: Seweryna Chajtmana, Zygmunta Zbichorskiego, Stanisława Lisa, Mieczysława Dworczyka. Profil naukowy związany jest z koncepcjami zarządzania innowacyjnością, zarządzania przedsięwzięciami, planowania i zarządzania produkcją oraz produktywnością, a także ochrony własności intelektualnej. W ramach katedry funkcjonuje Laboratorium Ergonomii i Przedsiębiorczości.

Obszary badawczo-dydaktyczne katedry 

  • Implementacja innowacji,
  • Kreowanie innowacji, 
  • Ocena i ochrona innowacji, 
  • Ocena stanu innowacyjności, 
  • Produktywność i doskonalenie organizacji,
  • Projektowanie wzrostu innowacyjności,
  • Przedsiębiorczość,
  • Zarządzanie produkcją.
wz
Ostatnie wydarzenia Nauka i badania Oferta dydaktyczna Seminaria Pracownicy