Seminaria Katedry Innowacyjności i Przedsiębiorczości

Edycja zima 2019/2020

Prelegent Temat wystąpienia  Data wystąpienia Miejsce
dr hab. Andrzej Wodecki Wykład otwarty „Narzędzia informatyczne wykorzystywane w procesie przygotowywania publikacji” 28.01.2020 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
Pracownicy Katedry Sprawy organizacyjne 14.01.2020 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
Pracownicy Katedry Sprawy organizacyjne 10.12.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr inż. Piotr Chibowski Uwarunkowania produkcji biogazu w Polsce 26.11.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr inż. Cezary Szwed; mgr inż. Daria Brun; mgr inż. Wioletta Wilczek Działalność oraz prezentacje nowych pracowników Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji 12.11.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr hab. inż. Eryk Głodziński Prezentacje nowych pracowników Katedry 22.10.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr inż. Daria Brun Prezentacje nowych pracowników Katedry 22.10.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr inż. Wioletta Wilczek Prezentacje nowych pracowników Katedry 22.10.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112

dr inż. Jolanta Jurczak

mgr inż. Iwona Głażewska

Pomiar, ocena i projektowanie potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa (stan zaawansowania prac nad monografią)                               22.10.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr inż. Jolanta Jurczak Zastosowanie analizy czynnikowej w obszarze zarządzania (stan zaawansowania prac nad monografią) 22.10.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr inż. Katarzyna Skroban Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa (stan zaawansowania prac nad monografią) 22.10.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr inż. Danuta Rojek                            Udział w monografii Katedry Zarządzania Procesami pt. „Jak ugryźć zarządzanie N.0?” 22.10.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
   

Edycja lato 2018/2019

Prelegent Temat wystąpienia  Data wystąpienia Miejsce
mgr inż. Iwona Głażewska Metoda oceny potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa 18.06.2019 r. godz. 16.00 WZ PW sala NT 112
dr inż. Bolesław Szomański Konferencja 28.05.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr Justyna Kacprzak  Badanie stanu techniki 28.05.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW Operacjonalizacja koncepcji ciągłego doskonalenia KAIZEN 14.05.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr inż. Danuta Rojek

Obecna percepcja wątków przemówienia inż. Piotra Drzewieckiego na otwarcie I Zjazdu Naukowej Organizacji Pracy w 1924 roku pt.

Znaczenie naukowej organizacji pracy dla życia gospodarczego państwa

14.05.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr inż. Cezary Szwed Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji 16.04.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr inż. Bolesław Szomański Systemy zarządzania, oceny i audytu w informatyce 16.04.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr inż. Jarosław Gębski

Model zarządzania modułowego organizacjami w świetle uwarunkowań czwartej rewolucji przemysłowej (opiekun naukowy:

prof. dr hab. Stanisław Marciniak)

26.03.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr inż. Jolanta Jurczak Pomiar, ocena i projektowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa 26.03.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr inż. Katarzyna Skroban Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa 26.03.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr inż. Radosław Okulski Time series analysis of airlines industry 12.03.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr Małgorzata Reilly

Evaluation model of a mobile telecommunications enterprise for the implementation of very high capacity networks

Model ewaluacji przedsiębiorstwa telekomunikacji mobilnej na potrzeby implementacji sieci o bardzo dużej przepustowości

12.03.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr inż. Jacek Mączyński      Zarządzanie komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych uczelni publicznych 26.02.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr inż. Tomasz Kochański        Tezy do habilitacji                                                                                                                                                                                26.02.2019 r. godz. 17.30   WZ PW sala NT 112   
   

Edycja zima 2018/2019

Prelegent Temat wystąpienia  Data wystąpienia Miejsce
dr Szymon Kolwas Psychologia i socjologia biznesu 20.01.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr Anna Kubicka Podejmowanie decyzji transakcyjnych w handlu wszechobecnym – prezentacja wstępnych wyników badań 08.01.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr Małgorzata Reilly Model ewaluacji przedsiębiorstwa telekomunikacji mobilnej na potrzeby implementacji technologii 5G. 08.01.2019 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr inż. Maciej Bazyl Transformacja łańcucha wartości przedsiębiorstw produkcyjnych w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej 04.12.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr Jakub Tomczak Model współpracy uczelni publicznych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami branży ICT Polski Wschodniej 04.12.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr inż. Justyna Smagowicz Model dojrzałości jednostek administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym 20.11.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr inż. Jacek Węgrzyk Model zarządzania procesowego w jednostkach szpitalnych publicznej opieki zdrowotnej w Polsce 20.11.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr inż. Krzysztof Bartczak Prezentacja dorobku 06.11.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr inż. Piotr Kryś Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych 06.11.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr inż. Jolanta Jurczak Stymulowanie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w sektorze zaawansowanych technologii w dobie rewolucji 4.0 30.10.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr inż. Iwona Głażewska Metoda oceny potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa 30.10.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr inż. Katarzyna Skroban Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa (stan zaawansowania prac nad monografią katedralną) 16.10.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
dr inż. Jolanta Jurczak Prezentacje nowych pracowników i doktorantów Katedry 16.10.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr inż. Krzysztof Bartczak Prezentacje nowych pracowników i doktorantów Katedry 16.10.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr Marta Karkosik Prezentacje nowych pracowników i doktorantów Katedry 16.10.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr Małgorzata Kubik-Reilly Prezentacje nowych pracowników i doktorantów Katedry 16.10.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr Mateusz Rafalik Prezentacje nowych pracowników i doktorantów Katedry 16.10.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr Aleksandra Rosłonek Prezentacje nowych pracowników i doktorantów Katedry 16.10.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
mgr Marta Ucińska Prezentacje nowych pracowników i doktorantów Katedry 16.10.2018 r. godz. 17.30 WZ PW sala NT 112
   

Edycja lato 2017/2018

Prelegent Temat wystąpienia  Data wystąpienia Miejsce
mgr J. Brudnicka-Morawska Zastosowanie metody przeszukiwania tabu w logistyce (zbiór wierzby energetycznej) 26.06.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112 
mgr J. Kacprzak Schemat modelowej procedury podejmowania decyzji w procesie innowacyjnym z wykorzystaniem narzędzi systemu patentowego – etap 1 26.06.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112
dr inż. B. Szomański Bezpieczeństwo w chmurze 26.06.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112
dr inż. A Lisowska Mechanizm spekulacyjny na rynku walutowym w reakcjach oddziaływania na zmienności kursu złotego względem innych walut 22.05.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112
dr inż. D. Rojek Innowacyjne modele biznesowe (założenia monografii habilitacyjnej) 22.05.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112 
mgr K. Ostaszewski Analiza wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych 24.04.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112 
mgr J. Tomczak Model współpracy uczelni publicznych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami branży ICT Polski Wschodniej 24.04.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112 
dr inż. T. Kochański Tezy do habilitacji 17.04.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112 
mgr inż. A. Kossobudzka-Górska Interaktywna ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach 17.04.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112 
mgr inż. J. Mączyński   17.04.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112 
dr inż. R. Okulski Studia doktoranckie i badania naukowe w Narodowym Uniwersytecie w Seulu 20.03.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112 
dr inż. K. Skroban Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa (koncepcja monografii katedralnej) 20.03.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112
dr inż. C. Szwed Modelowanie symulacyjne i analityczne w usprawnianiu procesów produkcyjnych (tezy do habilitacji) 06.03.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112
mgr J. Tomczak Model współpracy uczelni publicznych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami branży ICT Polski Wschodniej 06.03.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112 
mgr inż. Maciej Bazyl Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na modele biznesowe firm produkcyjnych – koncepcja programu badań 20.02.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112 
mgr inż. Tomasz Janka Model wdrożenia zarządzania projektami w jednostkach rządowej administracji centralnej – koncepcja rozprawy doktorskiej 20.02.2018 r. godz. 17.00 WZ PW sala NT 112 
   

Edycja zima 2017/2018

Prelegent Temat wystąpienia  Data wystąpienia Miejsce
mgr inż. Iwona Głażewska Zdolność przedsiębiorstw produkcyjnych do adaptacji i komercjalizacji innowacji 06.02.2018 r. godz. 17.30 WZ PW
sala NT 112 
mgr inż. Jacek Mączyński Metoda oceny dojrzałości uczelni publicznych w zakresie komercjalizacji wyników badań 06.02.2018 r. godz. 17.30 WZ PW
sala NT 112 
mgr inż. Olga Ciechańska Model dojrzałości organizacji funkcjonujących w środowisku produkcyjnym MTS/MTA 06.02.2018 r. godz. 17.30 WZ PW
sala NT 112 
mgr inż. Aneta Kossobudzka-Górska Metoda oceny ryzyka zawodowego w mikroprzedsiębiorstwach (koncepcja rozprawy doktorskiej) 30.01.2018 r. godz. 17.00 WZ PW
sala NT 112 
mgr inż. Maciej Bazyl Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na modele biznesowe firm produkcyjnych (koncepcja rozprawy doktorskiej) 30.01.2018 r. godz. 17.00 WZ PW
sala NT 112 
mgr inż. Piotr Kryś Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych (prezentacja na zamknięcie) 30.01.2018 r. godz. 17.00 WZ PW
sala NT 112 
dr inż. Katarzyna Skroban   16.01.2018 r. godz. 17.00 WZ PW
sala NT 112 
mgr inż. Piotr Kryś Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych (prezentacja na zamknięcie) 16.01.2018 r. godz. 17.00 WZ PW
sala NT 112
prof. dr hab. inż.
Jerzy Lewandowski
  12.12.2017 r. godz. 17.30 WZ PW
sala NT 112 
mgr inż. Aneta Kossobudzka-Górska Analiza kierunków rozwoju dydaktyki w zakresie ergonomii w wybranych polskich uczelniach
(referat na XX Kongres Ergonomii we Florencji 26-30.08.2018 r.)
12.12.2017 r. godz. 17.30 WZ PW
sala NT 112 
mgr Justyna Kacprzak Model informacyjno-decyzyjny procesu innowacyjnego – etap 1 12.12.2017 r. godz. 17.30 WZ PW
sala NT 112 
dr inż. Bolesław Szomański   28.11.2017 r. godz. 17.00 WZ PW
sala NT 112 
mgr inż. Mariusz Kordalski Model wspierania przedsiębiorczości w sektorze MŚP (koncepcja rozprawy doktorskiej) 28.11.2017 r. godz. 17.00 WZ PW
sala NT 112 
dr inż. Tomasz Kochański Tezy do habilitacji 14.11.2017 r. godz. 17.30 WZ PW
sala NT 112 
mgr Justyna Kacprzak Aktywność patentowa w Polsce na tle wybranych krajów 24.10.2017 r. godz. 17.00 WZ PW
sala NT 112 
prof. dr hab. inż.
Wiesław Kotarba
ABC patentowania 10.10.2017 r. godz. 17.00 WZ PW
sala NT 112 
       

Obsługa organizacyjna:

Sekretarz Seminarium Katedralnego - mgr Justyna Kacprzak, justyna.kacprzak@pw.edu.pl