Katedra Procesów Zarządzania (K3)

WZ-znak

Katedra Procesów Zarządzania

(Chair of Management Processes)

Kierownik (Head of the chair)

Katedra  jest związana  z  kanonem  nauk o zarządzaniu w  ujęciu  podejścia  procesowego do zarządzania. Dorobek obejmuje koncepcje zarządzania strategicznego,   zarządzania wiedzą,   kwalitologię,   obszary  doskonałości i dojrzałości organizacyjnej,  zmienności organizacyjnej i zarządzania zmianą   oraz  zarządzania   i  ewaluacji  programów / portfeli / projektów.

Obszary badawczo-dydaktyczne katedry 

  • Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • Gospodarka cyfrowa,
  • Metody analizy i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • Metody zarządzania przedsiębiorstwem,
  • Miękkie zarządzanie – zachowania organizacyjne, negocjacje, budowanie kultury organizacyjnej,
  • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie,
  • Zarządzanie projektami,
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem w procesach zmian i w sytuacjach kryzysowych,
  • Zarządzanie technologiami w modelach biznesowych,
  • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie.
wz
Nauka i badania Oferta dydaktyczna Seminaria Pracownicy